Algemeen

Samen verantwoordelijk
Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de gang van zaken op school en van het wel en wee van hun kind in het bijzonder. Een goed contact met de ouders kan er toe bijdragen dat een kind zich beter thuis voelt op school. Samen verantwoordelijkheid dragen is ook beter mogelijk als ouders weten wat er gedaan wordt op school en de leerkrachten van sommige zaken uit de thuissituatie op de hoogte zijn. Er kan met kinderen over gesproken worden en rekening mee gehouden worden in de omgang met kinderen.
 
Hulp van ouders
U kunt als ouder op verschillende manieren en momenten op school helpen bij diverse activiteiten. We geven hier een opsomming van de mogelijkheden
  • helpen in klas bij speciale activiteiten
  • helpen bij de praktische verkeerslessen
  • begeleiden bij excursies en uitstapjes
  • zorgen voor vervoer bij externe uitstapjes
  • het begeleiden van gezelschapsspelletjes
  • kinderen begeleiden bij de sport- en speldagen
  • boeken plastificeren
  • kleine klusjes verrichten
  • onderhoud van de hagen en tuin
Wij, als team, zijn erg blij met uw hulp. De kinderen hebben er voordeel bij en u bent betrokken bij het onderwijs op school. Als er te weinig ouderhulp is, kunnen sommige activiteiten niet of maar moeizaam doorgaan.

Digitale maandbrief
U wordt als ouder maandelijks op de hoogte gehouden door de digitale nieuwsbrief van onze school ‘Look In’. Hierbij is de maandkalender toegevoegd met daarop de verjaardagen van de kinderen en de bijzondere activiteiten betreffende die maand. En natuurlijk met de Parro app. 
“Ouders en school werken samen”