vijf gelijke dagen

De school hanteert het zogenaamde 'vijf-gelijke dagenmodel'. Dit betekent dat de schooltijden voor alle groepen gelijk zijn en de kinderen een ononderbroken schooldag hebben. De kinderen eten dan ook gezamenlijk op school.
 
unit 1  unit 2
8.30 uur - 14.00 uur 8.30 uur - 14.00 uur
Pauze 1: 10.15 - 10.30 uur
Lunchpauze: 12.00 - 12.30 uur
Pauze 1: 10.15 - 10.30 uur
Lunchpauze: 12.00 - 12.30 uur

Schoolgruiten
Groente en fruit zijn gezond. Dat weet iedereen. Maar eten we ook voldoende groenten en fruit? Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen gezonde eetgewoonten aanleren. Vandaar dat wij als school meedoen aan ‘SchoolGruiten’. Schoolgruiten stimuleert kinderen op de basisschool meer groenten en fruit te eten. Zo nemen de kinderen op basisschool Sint Anna elke ochtend enkel een portie groenten of fruit mee naar school. Deze worden gezamenlijk in de klas gegeten. Kinderen van unit 1, alsook van unit 2 eten gezamenlijk in de fruitkring  5 minuten voor aanvang van de eerste pauze.
Wij verzoeken u om groenten of fruit (indien nodig) thuis te schillen, zodat de kinderen er op school geen moeite meer met hebben.
Daarnaast vragen wij u om uw kind geen koolzuurhoudende drankjes en koeken mee te geven. Kinderen mogen in de loop van de dag water drinken.
Dit beleid zien wij als een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Wilt u als ouder er op letten dat bekers en bakjes weer mee naar huis genomen worden?

Gezonde lunch
Rond de klok van 12 lunchen we met de kinderen. In de klas wordt onder toezicht van de leerkracht gegeten en gedronken gedurende 15 minuten. Omdat kinderen uit unit 1 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen wordt hier soepeler mee omgegaan. Deze kinderen kunnen iets langer dooreten als dat nodig is. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis. Wij willen graag dat dit een gezonde maaltijd is. Dus géén snoep, koek en koolzuurhoudende drankjes meegeven!
De kinderen eten aan hun eigen tafel . Tijdens het eten wordt gezorgd voor een rustige, ontspannen sfeer. Er zijn hulpjes aangewezen die helpen met het klaarzetten en het opruimen van de spullen. Zo leren de kinderen dat zij met elkaar verantwoordelijk zijn. Rust en ontspanning tijdens de lunch hebben een groot effect op een positief groepsklimaat. Het is niet de bedoeling om de lunch zo snel mogelijk te nuttigen om vervolgens zo gauw mogelijk aan de pauze te beginnen. De kinderen starten de maaltijd samen en wachten tot iedereen klaar is. De leerkrachten zullen dit goed begeleiden.
 
Wij stimuleren de kinderen om op te eten wat ze hebben meegebracht. Overgebleven eten en drinken wordt niet weggegooid, maar gaat in de broodtrommel mee naar huis terug.  
 
omdat het ook áanders kan!