Start nieuw project van Jeelo leren over personen van vroeger

Donderdag 09 januari 2020

Waarom dit project?

Veel personen uit de Nederlandse geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op ons huidige dagelijks leven. Ze hebben een uitvinding gedaan of gestreden voor iets waar wij nu nog steeds veel plezier van hebben. Maar er zijn ook fouten gemaakt. Daar kunnen wij van leren en er zo voor zorgen dat dat niet meer gebeurt. 

Het doel van dit project is dat kinderen met bewondering of verwondering kijken naar personen van vroeger. Dat zij daar zelf een kritische mening over kunnen vormen en dat ze deze vervolgens durven te uiten.

Competenties als rode draden

In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, leren en presenteren. De rode draden zijn:

  • Van verleden tot heden: kinderen leren over personen van vroeger. Wat hebben zij bereikt en wat merken wij er nu nog van?
  • Van observeren, luisteren tot verbeelden: kinderen bekijken platen van vroeger, luisteren naar verhalen en verbeelden de gebeurtenissen in een tekening of rollenspel.
  • Van tijdsaanduiding tot tijdbalk: kinderen leren verschillende tijdsaanduidingen gebruiken en een tijdbalk maken.
  • Van feit tot mening: kinderen leren feiten en meningen onderscheiden en ze leren hun mening mondeling en schriftelijk verwoorden.
  • Van leren tot evalueren: kinderen leren leren, ze maken een woordweb en een mindmap, ze plannen en evalueren.