Units

Basisschool Sint Anna is een kleinschalige dorpsschool waarbij we werken met meerjarengroepen, die we units noemen. De unit bestaat uit vier opeenvolgende schooljaren. In unit 1 zitten op dinsdag- en donderdagmorgen ook de kinderen van peuterspeelzaal "het molentje".
In een unit zitten dus vier of vijf leerjaren bij elkaar in de klas. We kunnen dit vergelijken met een groot gezin, waarbij er verschillende kinderen van verschillende leeftijden samen leven en werken.
Juist door deze samenstelling is er meer ruimte voor individuele aandacht en kunnen kinderen makkelijker op hun eigen niveau werken door soms aan te sluiten bij een hogere of lagere instructiegroep.  Leren van en met elkaar!
 
Leerkracht én onderwijsassistent
Elke unit beschikt over een leerkracht én een onderwijsassistent waardoor kinderen altijd onder begeleiding werken van een deskundige. De leerkracht geeft alle instructies op ontwikkelingsniveau van de kinderen in kleine groepjes. De onderwijsassistent begeleidt de kinderen tijdens de verwerking van de aangeboden leerstof. Door deze manier van werken zijn we in staat om nog meer individuele aandacht te kunnen bieden aan elk kind.

Hieronder ziet u het overzicht van de inzet voor komend schooljaar. De units worden ten alle tijden bemand door 2 specialisten. 

peuters                                                                             
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
  juf Cindy   juf Cindy  

unit 1                                                                  
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
juf Gonnie juf Gonnie juf Gonnie juf Gonnie juf Céline
juf Evi juf Evi juf Evi juf Evi juf Evi
                              
unit 2                                                                  
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
juf Céline juf Céline juf Céline juf Céline juf Tanja
juf Annemarie juf Annemarie juf Annemarie juf Tanja Juf Annemarie