unit 1

Unit 1 begint dit jaar uit 18 kinderen. Hier komen in de loop van het jaar nog wel een paar kinderen bij. De kinderen variëren in leeftijd van 4 tot 8 jaar. Er staan altijd 2 juffen voor de groep. De leerkracht geeft de instructie en de onderwijs assistente loopt rondjes en begeleidt de kinderen tijdens de verwerking.
Wij gaan er dit schooljaar weer een leuk en leerzaam jaar van maken!