het bestuur

Toezicht en bestuur
SKOV is een organisatie voor primair onderwijs en telt 5 basisscholen in het Zuidelijke deel van de gemeente Boxmeer.

De Stichting heeft tot doel de educatieve ontwikkeling van kinderen tot zelfverantwoordelijke burgers die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend te kunnen ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij.
SKOV werkt met een code voor goed bestuur met een scheiding tussen toezicht en bestuur. Het toezichthouden bestuur bestaat nu uit 5 personen. Het dagelijks bestuur wrodt gevormd door de centrale directie die bestaat uit twee personen, 

Toezichthoudend bestuur
mevrouw L. Heijmans, voorzitter
de heer T. Peeters, penningmeester
de heer A. Achten, secretaris

de heer R. Stevens
de heer J. Nauts


Dagelijks bestuur, centrale directie
de heer H. Cremers, algemene zaken en bedrijfsvoering
mevrouw J. Deenen, onderwijs, kwaliteitszorg en ondersteuning

 

 

omdat het ook ánders kan!