het team

Om beter in te kunnen spelen op de hedendaagse ontwikkelingen binnen het onderwijs en de nieuwe inzichten in hoe kinderen leren en wat ze daarvoor nodig hebben, hebben we de krimp aangegrepen om ons onderwijs op de school om te vormen. Door de kinderen anders te gaan groeperen, zijn we nóg sterker in staat om de individuele ontwikkeling van kinderen te volgen en, indien dit nodig is, hierop aanpassingen op aan te brengen. Hierdoor is de taak van de leerkracht sterk veranderd. De leerkracht begeleidt het kind en reageert op signalen die het kind afgeeft. Natuurlijk gaat het hierbij niet alleen om de leerprestaties, maar ook of het kind zich goed voelt bij ons op school. 


Het team en leerlingen van basisschool Sint Anna te Vortum Mullem heten u van harte welkom op onze site.