het team

Om beter in te kunnen spelen op de hedendaagse ontwikkelingen binnen het onderwijs en de nieuwe inzichten in hoe kinderen leren en wat ze daarvoor nodig hebben, hebben we de krimp aangegrepen om ons onderwijs op de school om te vormen. Door de kinderen anders te gaan groeperen, zijn we nóg sterker in staat om de individuele ontwikkeling van kinderen te volgen en, indien dit nodig is, hierop aanpassingen op aan te brengen. Hierdoor is de taak van de leerkracht sterk veranderd. De leerkracht begeleidt het kind en reageert op signalen die het kind afgeeft. Natuurlijk gaat het hierbij niet alleen om de leerprestaties, maar ook of het kind zich goed voelt bij ons op school. 


Naast het vaste team hebben wij jaarlijks studenten in school: Samen Opleiden

Samen Opleiden

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. SKOV heeft een samenwerkingsovereenkomst met HAN-Pabo Arnhem/Nijmegen met als doel het opleiden van studenten tot kwalitatief goede leraren. Alle SKOV- scholen stellen elk jaar opleidingsplaatsen ter beschikking voor studenten uit het reguliere traject (PABO) en de ALPO- variant. (Academische Leerweg Primair Onderwijs). Dit is een combinatie van de PABO en Pedagogische Wetenschappen/Onderwijskunde aan de universiteit).  De studenten worden opgeleid en begeleid door onze eigen daarvoor getrainde leerkrachten en schoolopleider, Jenny Frederix.


Het team en leerlingen van basisschool Sint Anna te Vortum Mullem heten u van harte welkom op onze site.