informatie en communicatietechnologie

In unit 1 en 2 werken we met ‘smartboards’. Daarnaast wordt er door de kinderen gewerkt met de computer, chromebooks en tablets. De kinderen oefenen vanaf groep 4 bijvoorbeeld de lesstof voor rekenen op hun tablet. In unit 2 leren de kinderen middels gerichte lessen omgaan met: de tekstverwerker, internet en kennisnet, e-mail en powerpoint. Ook krijgen zij onderricht in media-wijsheid en veilig internetten. In de bovenbouw maken de kinderen werkstukken en presentaties met behulp van de computer.