Jeelo

Modern onderwijs is meer dan het overbrengen van kennis. Basisschool Sint Anna vindt 21ste eeuwse vaardigheden en competenties, zoals samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen en kritisch denken, net zo belangrijk. Daarom werkt basisschool Sint Anna met Jeelo, hetgeen staat voor: Je Eigen Leeromgeving.
Jeelo gaat uit van drie pijlers: Samen leven, Samen werken en Zelfstandig leren. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuur en techniek, kunstzinnige vorming, EHBO en verkeer worden op een projectmatige manier aangeboden, waarbij kinderen gedurende het hele project individueel en in groepjes werken aan een eindopdracht. Op deze wijze verkennen de kinderen hun leefomgeving door te produceren, te onderzoeken, ergens zorg voor te dragen en te leren. Om het ‘samen leven’ vorm te geven wordt er tijdens elk project  een ‘deskundige’ uitgenodigd op school en gaan de kinderen op excursie.

Over het werken met de projecten in de praktijk kunt u meer vinden op de pagina van de units.