sport en cultuur

Sport
Het bewegingsonderwijs geven wij gestalte in de gym- en spellessen. Hierbij gebruiken we een methode, zodat we kunnen waarborgen dat alle onderdelen aan de orde komen. Daarnaast organiseren we aan het einde van het jaar een SKOV-sportdag, voor alle kinderen van de scholen van de stichting. De jongere kinderen doen spelletjes en de oudere kinderen doen mee aan de sportdag. Eveneens nemen wij deel aan toernooien speciaal opgezet voor basisschoolleerlingen. Hierbij moet u denken aan een voetbal- of een korfbaltoernooi. Voorwaarde voor ons is dat meedoen net zo belangrijk is als winnen.  

Cultuur
Samen met Cultuurkidzz organiseert de school culturele activiteiten die aansluiten op de directe omgeving van de kinderen. Hierin proberen we de verschillende kunstdisciplines, zoals expositie, fotografie, film, dans, muziek en theater, verspreid over de 8 schooljaren aan te bieden. Voor het vakgebied tekenen, handenarbeid, muziek en drama gebruiken wij een methode.