verkeersveiligheid

Wij leren kinderen om zich correct in het verkeer te gedragen. Hiervoor gebruiken we niet alleen een verkeersmethode, maar organiseren we ook door het jaar heen projecten waarin kinderen ervaringen in verschillende situaties op kunnen doen, zoals streetwise en het project 'de dode hoek' van de ANWB.

Brabants veiligheidslabel
Onze school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheid Label. De consequentie voor school is dat we bewust met verkeer en de omgeving van de school om moeten gaan om dit label te kunnen behouden. Hiervoor stellen  we jaarlijks een verkeersveiligheidsplan op. De verkeersouders ondersteunen ons daar in.